Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

VARIA2004-2020 (& 2021) (In English below)

 

VARIA är ett unikt internationellt projekt som sedan start 2004 generöst presenterat improvisation som självständig och innovativ scenkonstform.

VARIA med sin bas i Göteborg bjuder möten på lika villkor mellan dans och rörelsekonst och flertal andra discipliner.

Många både kända och mindre kända artister, konstnärer och forskare från olika generationer och från flera kontinenter

har stått på scen och undervisat under såväl längre som kortare perioder.

Projekten har varit besökt och mycket uppskattade av stora publik och studentgrupper.

VARIA utgör idag, genom sin verksamhet, en eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform.


VARIA2004-2020 & 2021 är initierat, kurerat och producerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.


VARIA2020 skulle genomförts under november, men ställdes in med kort varsel på grund av pandemisituationen.

VARIA tar nu paus från aktiviteter på obestämd tid.

Denna webbplats förblir tills vidare och här finns inspirerande dokumentation från femton verksamma år.

I improvisationens ära görs under 2021 liten sammanställning av VARIA2006-2019 vid sidan av färsk videohälsning.

Resultat med delvist stöd från Göteborgs Stad Kultur och Kulturrådet publiceras under året.

 

VARIA tackar de många artister, publik, studenter och scener, studios, bidragsgivare och alla andra

som genom åren på olika sätt bidragit till att göra VARIA till organisk mötesplats för samtida scenkonst.


Mellan 2017-2020 (& delvis 2021) har VARIA haft Verksamhetsstöd från Göteborgs Stad Kultur.


Välkommen att kontakta oss för mer info

Lisa Larsdotter Petersson: info (a) varia-impro.se

VARIA2004-2020 (& 2021)

VARIA is a unique international project that since its inception in 2004 generously has presented improvisation as an independent innovative performing arts form.
VARIA, based in Gothenburg, offers meetings on equal terms between dance and movement art and several other disciplines.

Many artists and researchers from different generations and from several continents have performed and taught for both longer and shorter periods.
The projects have been and are visited and much appreciated by large audience and student groups.
VARIA is today a sought-after platform for its contemporary and adventurous performing arts model.


VARIA2004-2020 & 2021 is initiated, curated and produced by performance and visual artist Lisa Larsdotter Petersson.


VARIA2020 was to be carried out in November, but was canceled at short notice due to the pandemic situation.

VARIA is now taking a break from activities indefinitely.

This website remains for the time being, and here is inspiring documentation from fifteen active years.

In honor of improvisation, during 2021 a small compilation of VARIA2006-2019 is done alongside a fresh video greeting.

Results, with partial support from Göteborgs Stad Kultur and the Kulturrådet will be published here during the year.

 

VARIA thanks the many artists, audiences, students and stages, studios, contributors and everyone else

who over the years have, in various ways, made VARIA an organic meeting place for contemporary performing arts.


VARIA2017-2020 (& partly 2021), has among else received Activetie support from Göteborgs Stad Kultur.


Welcome to contact us for more info
Lisa Larsdotter Petersson: info (a) varia-impro.se