Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

VI ÄR LEDSNA ATT MEDDELA - VARIA2020 ÄR INSTÄLLT PÅ GRUND AV RÅDANDE PANDEMI SITUATION


VARIA2004-2020 (In English below)

 

VARIA är ett unikt internationellt projekt som sedan start 2004 generöst presenterat improvisation som självständig och innovativ scenkonstform.

VARIA med sin bas i Göteborg bjuder möten på lika villkor mellan dans och rörelsekonst och flertal andra discipliner.

Många både kända och mindre kända artister, konstnärer och forskare från olika generationer och från flera kontinenter

har stått på scen och undervisat under såväl längre som kortare perioder.

Projekten har varit och är besökt och mycket uppskattade av stora publik och studentgrupper.

 

VARIA är initierat, kurerat och producerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

VARIA utgör idag eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform.

 

VARIA2020 bjuder nu in till ljuvligt komponerade "VARIA2020 Improvisation Performance".

Eminenta artister från Stockholm och Tanum jämte Göteborg presenterar föreställning.

VARIA2020 ger helaftonskvällar med inte mindre än tre duetter per afton.

Föreställningarna fokuserar helt och hållet på interaktion, samspel mellan dans/rörelse konst & musik/ljud konst.

I tillägg har VARIA initierat ett utbyte med scenerna Fylkingen i Stockholm och Vitlycke Centre for Performing Arts i Tanum, vilka presenteras under genomförandet.

En kortkurs ges för dans, musik studenter, professionella som önskar vidareutbildning i relationen improvisation.

 

VARIA2020 föreställningar, presentationer, workshop den 5 - 7 november 2020.

På Konstepidemin, Paviljong 8, Hammarens Backe, 41314 Göteborg.

 

VARIA2020 medverkande artister, pedagoger, presentatörer

Francesco Scavetta, dansare och koreograf (S/IT), (& Vitlycke Centre for Performing Arts).

Henrik Olsson, musiker och kompositör (S).

Arne Forsén, musiker och kompositör (S), (& Fylkingen).

Karin Jemsby, dansare och koreograf (S).

Henrik Wartel, trumslagare och improvisatör (S).

Lisa Larsdotter Petersson, scen och bildkonstnär (S).

Kajsa Sandström, dansare och koreograf (S), (& Fylkingen).

 

VARIA2004-2020 meddelar även att

VARIA2020 blir det sista VARIA inför oförutsebar framtid.

Bland annat ekonomi har under senare år påverkat sådant beslut.

Mellan 2017-2020 har VARIA haft/har Verksamhetsstöd från Göteborgs Stad Kultur.


 

Pressbilder

Arne Forsén, foto Heiko Purnhagen

Francesco Scavetta, foto Laura Kauppinen

Henrik Olsson, foto Karina Gytre

Lisa Larsdotter Petersson & Henrik Wartel, foto Lisa Larsdotter Petersson


Detta pressmeddelande som PDF


Välkommen att kontakta oss för mer press-info

Lisa Larsdotter Petersson: info (a) varia-impro.se

Jannine Rivel/VARIA samproducent: jannine (a) varia-impro.se

WE ARE VERY SORRY TO ANNOUNCE - VARIA2020 IS CANCELLED DUE TO THE PANDEMIC SITUATION


VARIA2004-2020 & VARIA2020, November 5th – 7th in Gothenburg, Sweden

VARIA is a unique international project that since its inception in 2004 generously has presented improvisation as an independent innovative performing arts form.
VARIA, based in Gothenburg, offers meetings on equal terms between dance and movement art and several other disciplines.

Many artists and researchers from different generations and from several continents have performed and taught for both longer and shorter periods.
The projects have been and are visited and much appreciated by large audience and student groups.

VARIA is initiated, curated and produced by performance and visual artist Lisa Larsdotter Petersson.

VARIA is today a sought-after platform for its contemporary and adventurous performing arts model.

VARIA2020 now invites you to a delightfully composed "VARIA2020 Improvisation Performance".
Eminent artists from Sweden present duet performances. VARIA2020 provides full evening evenings with no less than three duets per evening.

The performances focus entirely on interaction between dance / movement art and music / sound art.

In addition, VARIA has initiated an exchange with the Swedish stages Fylkingen in Stockholm and Vitlycke Center for Performing Arts in Tanum,

which will be presented during the implementation.
A short workshop is given for dance and music students, professionals who want further education in relationship to improvisation.

VARIA2020 performances, presentations, workshop: November 5th - 7th 2020.
At Konstepidemin, Paviljong 8, Hammarens Backe, 41314 Gothenburg Sweden.

VARIA2020 participating artists, educators, presenters
Francesco Scavetta, dancer and choreographer (S / IT), (& Vitlycke Center for the Performing Arts).
Henrik Olsson, musician and composer (S).
Arne Forsén, musician and composer (S), (& Fylkingen).
Karin Jemsby, dancer and choreographer (S).
Henrik Wartel, drummer and improviser (S).
Lisa Larsdotter Petersson, stage and visual artist (S).
Kajsa Sandström, dancer and choreographer (S), (& Fylkingen).

VARIA2004 - 2020 also announce

VARIA2020 will be the last VARIA for an unforeseen future.
Among other things, the economy has in recent years influenced such a decision.
VARIA2017-2020, has among else received support from Göteborgs Stad Kultur.Press photos

Arne Forsén, foto Heiko Purnhagen

Francesco Scavetta, foto Laura Kauppinen

Henrik Olsson, foto Karina Gytre

Lisa Larsdotter Petersson & Henrik Wartel, foto Lisa Larsdotter Petersson


This press release as PDF


Welcome to contact us for more press info
Lisa Larsdotter Petersson: info (a) varia-impro.se
Jannine Rivel / VARIA co-producer: jannine (a) varia-impro.se