Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

VARIA2004-2021 (In English below)

 

VARIA är ett unikt internationellt projekt som sedan start 2004 generöst presenterat improvisation som självständig och innovativ scenkonstform.

VARIA med sin bas i Göteborg bjuder möten på lika villkor mellan dans och rörelsekonst och flertal andra discipliner.

Många både kända och mindre kända artister, konstnärer och forskare från olika generationer och från flera kontinenter

har stått på scen och undervisat under såväl längre som kortare perioder.

Projekten har varit besökt och mycket uppskattade av stora publik och studentgrupper.

VARIA utgör idag, genom sin verksamhet, en eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform.


VARIA2004-2021 är initierat, kurerat och producerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

 

Tillgängligt nu.

VARIA2004-2021 bok med text och foto, producerad/publicerad -21.

Vore kul om boken blev recenserad...

Vid annat intresse!? Beställ boken (i mån av tillgång) mot postavgift & SEK 60 i admin. kostnad!

Addera namn, postadress, antal böcker i mail. Sänd till: info (a) varia-impro.se

 

VARIA tar nu paus från verksamhet på obestämd tid.

VARIA-webbplats blir dock kvar, med nya tipps om improvisation att se/göra, jämte dokumentation från sexton aktiva VARIA år.

www.varia-impro.se

 

VARIA2004-2021 tackar de många artister, publikgrupper, scener, medarbetare, bidragsgivare och alla andra som på olika sätt bidragit till VARIA

som organisk mötesplats för enastående samtida scenkonst. VARIA2020-2021 med stöd från Göteborgs Stad Kultur & Kulturrådet.Välkommen att kontakta oss för mer info

info (a) varia-impro.se

VARIA2004-2021

VARIA is a unique international project that since its inception in 2004 generously has presented improvisation as an independent innovative performing arts form.
VARIA, based in Gothenburg, offers meetings on equal terms between dance and movement art and several other disciplines.

Many artists and researchers from different generations and from several continents have performed and taught for both longer and shorter periods.
The projects have been and are visited and much appreciated by large audience and student groups.
VARIA is today a sought-after platform for its contemporary and adventurous performing arts model.


VARIA2004-2021 is initiated, curated and produced by performance and visual artist Lisa Larsdotter Petersson.


Available now.

VARIA2004-2021 book with significant text and photo, produced/published -21.

Would be nice if the book got a review

With other interest - order the book (in subject of availability), against postal-charge & SEK 60 in admin-cost.

Add your name, post-address, number of books to an email. Send it to: info (a) varia-impro.se

Check 2006-2021 photo, text and video short cuts at VARIA website.


VARIA is now taking a break from actions indefinitely.

However VARIA website will go on giving new tips about improvisation to see/do, alongside documentation from sixteen active VARIA years.

www.varia-impro.se


VARIA2004-2021 thanks to the many artists, audiences, venues, collaborators, contributorsand everyone else whom, in various ways, supported in making VARIA

into an organic meeting place for outstanding contemporary performing arts.Welcome to contact us for more info

info (a) varia-impro.se