Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

VARIA2004-2019 (In English below)


VARIA är en unik internationell festival som sedan start 2004 presenterat improvisation som självständig scenkonstform.

VARIA med sin bas i Göteborg bjuder möten på lika villkor mellan dans och rörelse -konst och flertal andra discipliner.

Många både kända och mindre kända artister, konstnärer och forskare från olika generationer och från flera kontinenter

har stått på scen och undervisat under såväl längre som kortare perioder. Projekten har varit och är besökta och mycket uppskattade

av stora publik och student -grupper.


Mellan 2017-19 har VARIA haft Verksamhetsstöd från Göteborgs Stad Kultur.


VARIA är initierat, kurerat och producerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

VARIA utgör numera eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform.


VARIA hoppas återkomma med nya planer under 2020.


Contact: info(a)varia-impro.se


VARIA2004-2019

VARIA is a unique international festival that since 2004 features improvisation as independent performance model.

VARIA with its base in Göteborg, Sweden offer meetings in equal conditions between dance and movement -art and several other disciplines.

Many artists, performers and researchers - well-known, from different generations and from several continents performed and taught

over longer and shorter periods. These projects has been and are visited and much appreciated by large audience and student -groups.


Since 2017-19 VARIA has carried Verksamhetsstöd (support) from Göteborgs Stad Kultur.


VARIA is initiated, curated, produced by Lisa Larsdotter Petersson, performance and -visual artist.

VARIA has become a sought after platform for a contemporary and adventures performance art model.

 

VARIA hopes to return with new plans during 2020.


 Contact: info(a)varia-impro.se