Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...

 

VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

 

 

Pressmeddelande (Eng below)

 

VARIA Improvisationsfestival presenterar VARIA SHORT CUT

 

Över mer än ett decennium har VARIA genomfört flertal festivalprojekt i Göteborg med omnejd och intresset för Scenisk Improvisation har ökat.

Men möjlighet att se och uppleva bra improviserad föreställning är fortsatt liten. Genom arrangemang av VARIA SHORT CUT vill VARIA nu

skapa återkommande tillfällen där mer fokuserade projekt fortsatt belyser intressant improvisationskonst på olika sorters konstscener i Göteborg.

 

VARIA17 SHORT CUT 23/9 - 1/10 2017

Först ut är VARIA17 SHORT CUT som under två kvällar bjuder duettföreställningar tillägnat möten mellan dans och musik och ges på Konstepidemin.

Deltar i föreställningar gör välkända nationella artister som exempelvis musikerna Yasuhito Mori och Nina de Heney samt dansaren Anna Westberg jämte VARIA arrangören själv scen och bild -konstnären Lisa Larsdotter Petersson. Under perioden bjuds också undervisning för scenkonstnärer i studiolokal där rörelse och röst -kurs ingår.

 

Rörelse och röst -kurs: 23-24/9 - på Studio Spinn, Järntorget, Göteborg

Föreställningar: 30/9 kl. 19.00 och 1/10 kl. 17.00 - i Gröna Rummet, Konstepidemin, Göteborg

 

PRESSBILDER

Nina De Heney, photo Peter Purgar

Yasuhito Mori, photo Rolf Ohlson

Katarina Eriksson, photo Ray Chung

 

 

VARIA17 SHORT CUT Pressmeddelande - Skriv ut PDF

 

För mer information kontakta VARIA arrangör & initiativtagare

Lisa Larsdotter Petersson, kajfax@hotmail.com, 070 6406761

www.varia-impro.se

 

VARIA17 SHORT CUT ges med stöd från Göteborgs Stad Kultur

 

 

 

Press Realize

 

VARIA Improvisation Festival presents VARIA SHORT CUT

 

For more than a decade, VARIA conducted several festival projects in Gothenburg, Sweden and the interest in Performance Improvisation has increased.

But the opportunity to see and experience good improvised performance is still small. Through arrangements of VARIA SHORT CUT, VARIA now wants to create recurring events where more focused projects highlight interesting improvisational art on various kinds of art scenes in Gothenburg.

 

VARIA17 SHORT CUT 23/9 - 1/10 2017

First out is VARIA17 SHORT CUT, which during two evenings offers duet performances, dedicated to meetings between dance and music, given at Konstepidemin. Participating in performances are well-known national artists such as the musicians Yasuhito Mori and Nina de Heney as well as the dancer Anna Westberg, along-side VARIA organizer herself, performance and visual -artist Lisa Larsdotter Petersson. During the period, one movement and voice workshop also is offered for performance artists.

 

Movement and Voice Course: 23-24/9 - at Studio Spinn, Järntorget, Gothenburg, Sweden

Performances: 30/9 at.19.00 and 1/10 at. 17.00 - Gröna Rummet, Konstepidemin, Gothenburg, Sweden

 

PRESS PICTURES

Nina De Heney, photo Peter Purgar

Yasuhito Mori, photo Rolf Ohlson

Katarina Eriksson, photo Ray Chung

 

 

VARIA17 SHORT CUT Press Realize - Print PDF

 

For more information contact VARIA organizer and promoter

Lisa Larsdotter Petersson, kajfax@hotmail.com, + 46 (0)70 6406761

www.varia-impro.se

 

VARIA17 SHORT CUT with support from Göteborgs Stad Kultur