Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

Pressmeddelande (Eng below)


Historik VARIA2004-2018

VARIA är en unik internationell festival som sedan start 2004 presenterat improvisation som självständig scenkonstform. VARIA med sin bas i Göteborg bjuder möten på lika villkor mellan dans och rörelse -konst och flertal andra discipliner. Många både kända och mindre kända artister, konstnärer och forskare från olika generationer och från flera kontinenter har stått på scen och undervisat under såväl längre som kortare perioder. Projekten har varit och är besökta och mycket uppskattade av stora publik och student -grupper.

Sedan 2017 driver VARIA vid sidan av festivaltillfällen kortprojekt under namnet VARIA SHORT CUT och har Verksamhetsstöd från Göteborgs Stad Kultur.

VARIA är initierat, kurerat, producerat av scen och bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson och utgör numera eftersökt plattform för nutida äventyrlig scenkonstform.


VARIA återkommer i augusti med information om genomförande 12-19 oktober 2019.

Contact: info(a)varia-impro.se
Press Realize


History VARIA2004-2018

VARIA is a unique international festival that since 2004 features improvisation as independent performance model. VARIA with its base in Göteborg, Sweden offer meetings in equal conditions between dance and movement -art and several other disciplines. Many artists, performers and researchers - well-known, from different generations and from several continents performed and taught over longer and shorter periods. These projects has been and are visited and much appreciated by large audience and student -groups.

Since 2017, alongside festival occasions, VARIA run short-projects under the name VARIA SHORT CUT and carry Verksamhetsstöd (support) from Göteborgs Stad Kultur.

VARIA is initiated, curated, produced by Lisa Larsdotter Petersson, performance and -visual artist.


VARIA returns this August with information about plans for October 12-19th 2019.

Contact: info(a)varia-impro.se