Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...


VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

PRESSMEDDELANDE - VARIA2019 IMPROVISATIONSFESTIVAL (In English below)


I oktober, för fjortonde året i rad genomförs festivalen VARIA, som med sin bas i Göteborg hängivet presenterar Performance Improvisation

som självständig och uttrycksfull scenkonstform.

Denna gång gästar australiensiska scenkonstnärerna Andrew Morrish och Peter Trotman. De möter VARIA producent, tillika scenkonstnär Lisa Larsdotter Petersson i föreställning med intrikata titeln Enmeshed, Sequenced and Consequential (Insnärjd, Skiftande och Konsekvent).

Andrew Morrish och Peter Trotman har gästat VARIA tidigare och är eftertraktade över hela världen både som artister och pedagoger.

I VARIA2019 bjuder de för första gången inspirerande seminarier där deltagaren kan fördjupa sig genom både praktik och teori i Who is Watching Who? (Vem Ser Vem?) och From Earth to Mist (Från Jord till Dimma).
Därtill ges korta solon i en inofficiell publik visning av mindre grupp utövare från flera länder vilka deltar i festivalens Utbildningsprogram.

 

VARIA2019 PÅ ESPERANTOSCENEN (f.d. Teater Uno), ESPERANTOPLATSEN 7-9, GÖTEBORG

FÖRESTÄLLNINGAR 18/10 och 19/10 kl. 19.00 - 20.15

SEMINARIUM 17/10 kl. 19.00 - 21.00 och 19/10 kl. 13.00 - 15.00

VISNING 15/10 kl. 18.00 - 20.00

 

PRESSBILDER

Peter Trotman, foto Merytxell Aumedes

Andrew Morrish, foto Mireille Leblanc

 

Press, kontakta med fördel Lisa Larsdotter Petersson för mer om VARIA och VARIA2019: kajfax(a)hotmail.com , 070 6406761

Läs också mer här: Föreställning, Seminarium, Artister, Utbildningsprogram


VÄNLIG HÄLSNING - VARIA

 

VARIA2019 ges med stöd från Göteborgs Stad Kultur, Konstnärsnämnden och Sensus.

VARIA2019 är del av GIBCA Extended (Gothenburg International Biennal for Contemporary Art).

PRESS RELEASE - VARIA2019 IMPROVISATION FESTIVAL


In October, for the fourteenth year in a row, the festival VARIA based in Gothenburg, dedicated presents Performance Improvisation

as independent and expressive performance art form.

This time Australian Performance artists Andrew Morrish and Peter Trotman visits. They meet VARIA producer, as well as Performance artist Lisa Larsdotter Petersson in performance with the intricate title Enmeshed, Sequenced and Consequential.

Andrew Morrish and Peter Trotman have previously visited the Festival and are sought after worldwide as artists and educators.

In VARIA2019 they also offer inspiring seminars where the participant can immerse themselves through both practice and theory in Who is Watching Who? and From Earth to Mist.

In addition, short solos in unofficial showing by a smaller group practitioners from several countries, participants in VARIA2019 Educational Program.

 

VARIA2019 AT ESPERANTOSCENEN (ex Teater Uno), ESPERANTOPLATSEN 7-9, GOTHENBURG SWEDEN
PERFORMANCE 18/10 and 19/10 at. 19.00 - 20.15
SEMINARS 17/10 at. 19:00 - 21:00 and 19/10 at. 13:00 - 15:00
SHOWING 15/10 at. 18.00 - 20.00
 

PRESS PHOTO
Peter Trotman, photo Merytxell Aumedes
Andrew Morrish, photo Mireille Leblanc

 

Press preferably contact Lisa Larsdotter Petersson for more about VARIA and VARIA2019: + 46 (0) 70 6406761, kajfax(a)hotmail.com

Also read more here: Performance, Seminars, Artists, Educational Program

FRIENDLY GREETING - VARIA

 

VARIA2019 with support from Göteborgs Stad Kultur, Konstnärsnämnden and Sensus.

VARIA2019 is part of GIBCA Extended (Gothenburg International Biennial for Contemporary Art).