Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...

 

VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

Pressmeddelande (in English below)

 

VARIA presenterar VARIA2018 Improvisationsfestival

 

Över mer än ett decennium har VARIA genomfört festivaler såväl som mindre omfattande projekt i Göteborg med omnejd och intresset för scenisk improvisation har ökat. Genom verksamheten inviterar VARIA spännande artister och belyser omsorgsfullt en intressant och samtida scenkonstform på olika konstscener. I oktober är det dags för genomförande av VARIA2018 Improvisationsfestival.

 

VARIA2018 Improvisationsfestival, 15/10 – 20/10 Göteborg

VARIA2018 presenterar en festivalperiod som lyfter fram röstkonst i möte med rörelsekonst.

Programmet består av två kvällars Duettföreställningar där medverkande dans, röst, musik och ljud -konstnärer kommer från exempelvis Taiwan, Italien och Slovenien. Föreställningar presenteras i ett scenrum som särskilt valts ut för sin fina akustik, här skapas inför tillfället också en ljus och

rumsinstallation.

Vidare under perioden bjuds publik in till samtalet “Moved by Voice” om relationer mellan röst och rörelse.

Festivalens undervisningsprogram för scenkonstnärer består av tvådagarskurs jämte flertal klasser.

Föreställningar

19/10 & 20/10 kl. 19.00-20.40

Hus 10 Konstepidemin, Carl-erik hammaréns backe 1, 41314 Göteborg

 

Samtal

20/10 kl. 13.30-14.30

Gröna Rummet Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Göteborg

 

Undervisning

15-18/10: Danscentrum Väst, Ärlegatan 3, Göteborg

17-18/10 & 20/10: Gröna Rummet Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Göteborg

 

Medverkande artister

Susanne Martin dansare, koreograf (DE)

Irena Z. Tomažin röstkonstnär, dansare (SI)

Alessio Castellacci röstkonstnär, kompositör (IT/DE)

Alex Nowitz sångare, kompositör (DE)

Hui-Chun Lin musiker, kompositör (TW/DE)

Lisa Larsdotter Petersson scen, bild -konstnär (S).

 

Ljus, scen design/Moderator samtal, i samarbete med VARIA

Christina Hallström filmare, konstnär (NL/S)/Jannine Rivel dansare, koreograf (S)

 

Pressbilder

Alessio Castellacci, photo Stefano Piemontese

Irena Z. Tomažin, photo Jani Peternelj

Susanne Martin, photo William Gillingham-Sutten

Hui-Chun Lin, photo Christina Marx

 

För mer pressinformation kontakta VARIA kurator & producent

Lisa Larsdotter Petersson, kajfax(a)hotmail.com, 070 6406761

 

VARIA2018 med stöd från Göteborgs Stad Kultur och Konstnärsnämnden. Tack till VARIA2018 medarbetare, Konstepidemin, Danscentrum Väst, Dansalliansen.

 

Press Realize

 

VARIA presents VARIA2018 Improvisation Festival

 

Over more than a decade, VARIA has carried out festivals as well as smaller-scale projects in Gothenburg with its surroundings and the interest in Performance Improvisation has increased. Through these projects, VARIA invites exciting artists and highlights interesting and contemporary improvisational art on different art-scenes. In October, it is time for realization of VARIA2018 Improvisation Festival.

 

VARIA2018 Improvisation Festival, 15/10 – 20/10 Gothenburg Sweden

VARIA2018 presents a festival period with its focus on voice-art encountering movement-art.

The program consists of two evenings with Duet Performance where participating dance, voice, music and sound artists come from, for example, Taiwan, Italy and Slovenia. The performances are presented in a stage room specially chosen for its fine acoustics, here a light and space installation also will be part.

Further during the period, audience are invited to the conversation "Moved by Voice" on relationships between voice and movement.

The festival's Educational Program for performing artists consists of a two-day course alongside several classes.

 

Performance

19/10 & 20/10 at. 19.00-20.40

Hus 10 Konstepidemin, Carl-erik hammaréns backe 1, 41314 Gothenburg

 

Conversation

20/10 at. 13.30-14.30

Gröna Rummet Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Gothenburg

 

Education

15-18/10: Danscentrum Väst, Ärlegatan 3, Gothenburg, Sweden

17-18/10 & 20/10: Gröna Rummet Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Gothenburg

 

Participating artists

Susanne Martin choreographer, dancer (DE)

Irena Z. Tomažin voice artist, dancer (SI)

Alessio Castellacci composer, voice artist (IT/DE)

Alex Nowitz composer, voice artist (DE)

Hui-Chun Lin musician, composer-artist (TW/DE)

Lisa Larsdotter Petersson performance and visual -artist (S)

 

Light, stage design/Moderator conversation, in collaboration with VARIA

Christina Hallström filmmaker, visual artist (NL/S)/Jannine Rivel choreographer, dancer (S)

 

Press photo

Alessio Castellacci, photo Stefano Piemontese

Irena Z. Tomažin, photo Jani Peternelj

Susanne Martin, photo William Gillingham-Sutten

Hui-Chun Lin, photo Christina Marx

 

For more information contact VARIA curator & producer

Lisa Larsdotter Petersson kajfax(a)hotmail.com, + 46 (0)70 6406761

 

VARIA2018 with support from Göteborgs Stad Kultur and Konstnärsnämnden. Thanks to VARIA2018 co-workers, Konstepidemin, Danscentrum Väst, Dansalliansen.