Press

IMPROVISATION FESTIVAL

VARIA various things; variable changeable...

 

VARIA International Improvisation Festival

Live Art - dance, music, video, light, performance, workshop, work in progress, conversation, meetings, lectures

Pressmeddelande (in English below)

 

Över mer än ett decennium har VARIA genomfört fokuserade projekt i Göteborg med omnejd och intresset för god scenisk improvisation har ökat.

Under året presenterades VARIA18 SHORT CUT i april och till hösten arrangeras VARIA2018 Improvisationsfestival den 15-20 oktober.

Tema för höstens festivaldel är möte mellan rörelse, dans och röst, ljud konst och artister från flera länder medverkar i föreställningar samt undervisning.

VARIA2018 Improvisationsfestival, oktober-program publiceras här under augusti.

För mer info om VARIA, höstens program och pressbilder vänligen kontakta: info(a)varia-impro.se

 

VARIA2018 har stöd från Göteborgs Stad Kultur och Konstnärsnämnden

 

Press Realize

 

Over a decade, VARIA has conducted focused projects in Gothenburg and the interest for good Improvisational art has increased.

During this year, VARIA18 SHORT CUT was presented in April, and this autumn VARIA2018 Improvisation Festival will be arranged October 15-20th.

The theme for autumn festival-part will be encounters between movement, dance and voice, sound art, artists from several countries is invited and participates in Performance and Educational Program.

 

VARIA2018 Improvisation Festival, october-program is published at this website in August.

For more info about VARIA, the autumn program and press photo, please contact: info(a)varia-impro.se

 

VARIA2018 receive support from Göteborgs Stad Kultur and Konstnärsnämnden